آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS - تمینا

پشتیبان سایت :برای پشتیبانی با شماره 09379958892 و یا آیدی تلگرام (theminair@) در ارتباط باشید.
سون هاست تمینا
آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

GoogleTrends ابزاری مفید و ساده برای بررسی نسبی میزان جستجوی کلمات کلیدی و عبارت هاست که از طریق آدرس ( اینجا ) می توانید از آن استفاده کنید.گوگل Trends شامل بخش های زیادی است و می توانید در آن از طریق گوگل ترند به عبارت هایی که در جهان بیشتر جستجو شده اند، دسترسی پیدا کنید و متوجه شوید، چه چیزی مورد استقبال عموم قرار گرفته و مردم جهان در حال حجوم به چه موضوعاتی هستند و یا چه موضوعاتی در حال از دست دادن محبوبیت خود هستند.Trend در لغت به معنای گرایش است.ابزار گوگل ترند، میزان افزایش و کاهش گرایش جستجو کنندگان به کلمات کلیدی که در گوگل جستجو می شوند، را نشان می دهد.

اما فراموش نکنید، آماری که گوگل ترند ارائه می کنید کاملا نسبی است.همانطور که از نامش مشخص است میزان گرایش و روند را نشان می دهد.اگر کلمه کلیدی x ، روند دوبرابری نسبت به سال گذشته دارد، دلیل نمی شود فکر کنید  میزان گرایش مردم به کلمه کلیدی y که کاهش سه برابری نسبت به سال گذشته دارد، کمتر است.زیرا ممکن است کلمه کلیدی y با وجود کاهش محبوبیت، هنوز دارای تعداد جستجو کنندگان بیشتری باشد.(x و y مثال است).اگر یک کلمه کلیدی (یا عبارت) وارد کنید، تنها نسبت به خود آن کلمه و تاریخچه آن ، میزان جستجوی آن نمایش داده می شود و همیشه مقداری بین صفر تا صد است.

اگر چند عبارت وارد کنید، بر اساس کل عبارت ها به صورت نسبی ، میزان جستجو نمایش داده می شود .در حقیقت گوگل ترند فقط پیک (peek) را نمایش می دهد.

مثال هایی در باب آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

به مثال زیر توجه کنید.عبارت شارژ ایرانسل را بررسی کردیم:

آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

همانطور که مشاهده می کنید رست است که عبارت شارژ ایرانسل، دارای نموداری رو به افت است.اما دلیل نمی شود تصور کنید، چون رو به افت است، یعنی دیگر رقابت کمی دارد و میزان جستجوی آن کم است.توجه کنید “رو به افت است”.یعنی مثلا اگر سال ۲۰۱۲ ماهانه ۷۰۰ هزار بار جستجو می شد، اکنون در سال  ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ، حدود ۳۰۰ هزار بار جستجو می شود(نصف سال ۲۰۱۲) .لذا نمودار رو به افت است.گوگل ترند به ما تعداد جستجو را نشان نمی دهد.تنها میزان نسبی را بین عدد صفر تا صد نشان می دهد.

به مثال زیر توجه کنید:

آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

 

اینبار درب اتوماتیک را بررسی کردیم.همانطور که می بینید، بر خلاف “شارژ ایرانسل” ، کاملا رو به رشد است و از سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۲ تقریبا رشد دو برابری دارد.اما این به معنی آن نیست که از عبارت “شارژ ایرانسل” رقابتی تر است.زیرا ممکن است، عبارت “درب اتوماتیک” ، در طول ۲ سال، از ۱۰۰ جستجوی ماهانه، به ۲۰۰ جستجوی ماهانه رسیده باشد که هم ۱۰۰ و هم ۲۰۰ عدد بسیار پایینی است.اما خب، ۲۰۰ دوبرابر ۱۰۰ است و در نتیجه، گوگل ترند، رشد دو برابری نشان می دهد.بنابراین نباید صرف این نمودار، تصور کنید، که رقابت “درب اتوماتیک” بیشتر از “شارژ ایرانسل” است.

 

با توجه این توضیحات، طبیعی است که اگر نمودار یک عبارت رو به رشد است، و عبارت دیگر رو به افت، است نباید، تصور کنید، عبارت رو به افت، جستجوی کمتری دارد.اگر دو عبارت را وارد کنید ، کاملا مشخص می شود که رو به رشد عبارت اول، هنوز به میزان رو به افت عبارت دوم نمی رسد.مانند تصویر زیر.

آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

اما همینجا هم برای قضاوت زود است و داستان پیچیده تر از آن است که تا اکنون گفتم.نباید تصور کنید عبارتی که دارای عدد بیشتری است و در نمودار جایگاه بیشتری دارد، لزوما عبارت پر ترافیک تری است.برای اثبات این موضوع مثالی می زنم.

عبارت “درب اتوماتیک” و “در اتوماتیک” را با هم بررسی می کنیم:

آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

همانطور که در تصویر می بینید، عبارت “در اتوماتیک” دارای در سطح بالاتری در نمودار قرار دارد و رو به رشد هم هست.اما اگر همین دو عبارت را در Google Keyword Planner مشاهده کنید به عمق ماجرا پی می برید:

آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

می بینید؟ عبارت “در اتوماتیک” با وجود اینکه در گوگل ترند، وضعیت بهتری دارد، به صورت میانگین، ماهانه ۱۷۰ بار جستجو می شود ولی عبارت “درب اتوماتیک” که در گوگل ترند، دارای جستجوی کمتری است، ۵۴۰۰ بار در ماه جستجو می شود.یعنی حدودا ۳۰ برابر “در اتوماتیک” .

اینجاست که کلیه محاسبات شما در گوگل و میزان ترافیک و تشخیص رقابت، غلط از آب در می آید.این لینک که استناد گوگل است مشاهده کنید.گوگل دقیقا اشاره کرده است، که آماری که نمایش داده می شود، آمار غیر مطلق است و عدد آن نرمال سازی شده است.از شما خواهشمندم دیگر، خود را با اطلاعات نسبی گوگل ترند درگیر نکنید.تنها از ان برای اینکه ببینید، میزان رشد و افت، (هجوم کاربران یا زدگی کاربران از کلمات کلیدی) رو به رشد یا افت است استفاده کنید.نه برای تشخیص رقابت و ترافیک.

آموزش استفاده از GOOGLE TRENDS

نظرات و ارسال نظر