تمینایکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

ورود به سایت - تمینا

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.